ODLUKE – ISTRAŽIVAČKA ZVANJA 

Naučno veće Istraživačko-razvojnog instituta VLATACOM je 8. oktobra 2015. g. donelo odluku o započinjanju procedure izbora saradnika Instituta u profesionalno i istraživačko zvanje.

Komisija za izbor u zvanje:

Naučno veće VLATACOM INSTITUTA VISOKIH TEHNOLOGIJA je 1. februara 2019. godine donelo odluku o pokretanju procedure izbora saradnika Instituta u stručna i istraživačka zvanja. Komisija za izbor u istraživačka zvanja:

Naučno veće VLATACOM INSTITUTA VISOKIH TEHNOLOGIJA je 5. decembra 2019. godine donelo odluku o pokretanju procedure za izbor saradnika Instituta u zvanje istraživač pripravnik. Komisija za izbor u zvanje istraživač pripravnik:

Naučno veće VLATACOM INSTITUTA VISOKIH TEHNOLOGIJA je 26. novembra 2020. godine donelo odluku o pokretanju procedure za izbor saradnika Instituta u zvanje istraživač pripravnik. Komisija za izbor u zvanje istraživač pripravnik: