top of page

 SCIENTIFIC COUNCIL ACTIVITIES

Scientific Council Activities 2023

15.12.2023. - Lecture on the topic: „Detekcija i klasifikacija smetnji na Range Doppler mapama izahorizontnih radara sa površinskim prostiranjem talasa“, Tamara Parojčić and prof. PhD Miljan Vučetić.

30.11.2023. - Lecture on the topic: „Visokorezoluciona primarna obrada signala kod izahorizontnih (OTHR) radara iz razvoja Instituta Vlatacom“, Dragan Golubović.

06.11.2023. - Lecture on the topic: „Izveštaj o poseti sajmu Gitex Global 2023“, Prof. PhD Miljan Vučetić, PhD Ilija Popadić and Stefan Stanković.

25.07.2023. - Lecture on the topic: „ELEKTRONSKA BIOLOGIJA - OSNOVNI PRINCIPI I PRIMENA“, PhD Veljko Veljković, Full Research Professor, Institute of Nuclear Sciences "Vinča".

01.06.2023. - Lecture on the topic: „Izveštaj sa konferencije SPIE DCS 2023“, PhD Ilija Popadić.

20.04.2023. - Lecture on the topic: „Izveštaj sa sajma Embedded World 2023“, Nenad Gajić, Ana Savić, Nikola Petrović, Igor Beracka, Nikola Vulinović, Isidora Agatonović and Branislav Vukasović.

09.03.2023. - Lecture on the topic: „ORAO platforma“, PhD Zdravko Popović.

07.03.2023. - Lecture on the topic: „IRay Thermal Defence and Surveillance (selected products)“, Kompanija InfiRay.

11.01.2023. - Lecture on the topic: „Bezbednost u radu sa laserima“, PhD Branko Livada.

bottom of page