top of page

 POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 

Institut Vlatacom se bavi razvojem visokih tehnologija svestan važnosti odgovornog ponašanja prema životnoj sredini, posvećeno i kontinuirano radi na unapređenju zaštite životne sredine, prevenciji zagađenja minimizacijom i eliminisanjem svih uticaja na životnu sredinu koji su prouzrokovani poslovnim aktivnostima instituta u oblastima: istraživanje, razvoj, inženjering i proizvodnja IT proizvoda, biometrijske i komunikacione  tehnologije, upravljanju i nadzoru saobraćaja i sa njima povezanim uslugama, kao i uslugama obuke.

 

U sklopu dugoročne poslovne strategije  instituta,  sistem upravljanja životnom sredinom je definisan prema zahtevima standarda ISO 14001 standarda i obuhvata:

•    posvećenost zaštiti živote sredine

•    usklađenost rada instituta sa zakonima, propisima i principima  zaštite životne sredine,

•    posvećenost stalnom poboljšanju sistema upravljanja životnom sredinom radi poboljšanja performansi u vezi životne sredine, •    prevenciju  zagađenja životne sredine, identifikovanjem svih aspekata poslovanja koji mogu imati uticaj na životnu sredinu i definisanje opštih i posebnih ciljeva i programa za efikasnu zaštitu životne sredine,

•    sprovođenje, kontrolu i preispitivanje identifikovanih značajnih aspekata,

•    sveobuhvatni i integrisani plan upravljanja otpadom, smanjenje stvaranja otpada i odgovorno i bezbedno odlaganje otpada,

•    obuke radi podizanja svesti zaposlenih da preventivno i odgovorno deluju, aktivno učestvuju i doprinose efikasnoj zaštiti životne sredine,

•    uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama radi unapređenja odgovornosti na poštovanju zahteva u skladu sa zakonskom regulativom, propisima i principima zaštite životne sredine i ugovornim obavezama.

 

Beograd, mart 2023.

bottom of page