top of page

 PRIKUPLJANJE BIOMETRIJSKIH PODATAKA 

vKIOSK-E
enrollment-kiosk-noBG

Kiosk za prikupljanje biometrijskih podataka

enrollment kiosk_IMG_6864_DORADA

Kamera, ekran, čitači potpisa i otiska prsta

enrollment kiosk_IMG_9405

Potpis

enrollment kiosk_IMG_9392

Čitač otiska prsta

VLATACOM Biometric Enrollment Kiosk - Kiosk za prikupljanje biometrijskih podataka kompanije VLATACOM

Kiosk za prikupljanje biometrijskih podataka kompanije Vlatacom predstavlja stanicu za unos podataka koja prikuplja sve informacije potrebne za izradu identifikacionih dokumenata kao što su pasoši, lične karte i vozačke dozvole.

 

Kiosk za unos podataka je front-end rešenje koje obuhvata sve potrebne hardverske i softverske komponente za unos podataka sa identifikacionog dokumenta, za snimanje otiska prstiju, slika lica i potpisa. Ovaj samouslužni sistem je jednostavan za korišćenje i ima ekran osetljiv na dodir. Moguće ga je montirati na zid, fiksirati za pod ili postaviti da samostalno stoji.

verification-kiosk

Kiosk za verifikaciju

Verifikacija_IMG_0262

Skener otiska prsta

Verifikacija_IMG_0240

Skener pasoša

vKIOSK-V

VLATACOM Verification Kiosk - Kiosk za verifikaciju biometrijskih podataka kompanije VLATACOM

Vlatacom-ov kiosk za verifikaciju predstavlja stacionarni samouslužni kiosk koji pruža mogućnost prilagođavanja biometrijskih funkcionalnosti.

 

Kiosk za verifikaciju biometrijski proverava identitet vlasnika identifikacionog dokumenta. To podrazumeva beleženje otiska prstiju i slike lica i njihovo poređenje sa onima sačuvanim na samom dokumentu. Uzimanje biometrije nosioca i poređenje dobijenih podataka sa smeštenim na kontaktnom ili beskontaktnom čipu dokumenta ili 2D-kodu je automatizovano.

vPBM-NOBG

Prenosna biometrijska radna stanica

vPBW-fingerprint

Skeniranje otiska prsta

vPBW-Connected to PC

Konekcija sa PC-jem

vPBW-packaged

Spakovan vPBW

vPBW

VLATACOM Portable Biometric Workstation – Prenosna biometrijska radna stanica kompanije VLATACOM

Prenosna biometrijska radna stanica kompanije Vlatacom predstavlja efikasno rešenje za prikupljanje biometrijskih i demografskih podataka prilikom procesa predaje zahteva za dobijanje ličnih i putnih identifikacionih dokumenata kao što su lične karte, vozačke dozvole, kartice medicinskog osiguranja, pasoši, vize i dr.

 

Prenosna biometrijska radna stanica se sastoji od čitača dokumenta, skenera otiska prsta, skenera potpisa, digitalne kamere za slikanje lica, prenosnog računara i softvera koji upravlja svim ovim uređajima i vrši prikupljanje demografskih podataka, otisaka prstiju, slike lica i potpisa.

vRBU-NOBG

vRBU

vRBU-Field
vRBU

VLATACOM Rural Biometric Unit – Biometrijska jedinica kompanije VLATACOM namenjena za upotrebu u ruralnim predelima

Biometrijska jedinica kompanije Vlatacom namenjena za upotrebu u ruralnim predelima predstavlja sastavni element informacionog sistema pametnih kartica. Data jedinica je prenosiva, a njen robustan biometrijski sistem je dizajniran za registraciju korisnika (unos podataka), personalizaciju i izdavanje dokumenata na licu mesta u ruralnim oblastima. Integrisani komunikacioni model obezbeđuje vezu sa sistemskim centrom u cilju provere identiteta podnosioca zahteva, ažuriranja registra i poređenja sa crnim spiskom.

bottom of page