top of page

 ZAŠTITA GRANICA NA MORU 

vOTHR

VLATACOM Over the Horizon Radar–

Radar sa dometom iza linije horizonta kompanije VLATACOM

OTHR Antenna

OTHR Antenna Installed

OTHR Software

Sistem HF-OTHR kompanije VLATACOM služi za obuhvatanje čitave ekskluzivne ekonomske zone do 200 nautičkih milja od obale. Ovakav vid zaštite daleko prevazilazi domet mikrotalasnih radara i sistema kamera koji zahtevaju da meta bude u vidokrugu. Sistem vOTHR ima sledeće karakteristike:

− brzo i precizno softversko formiranje talasa,

− „tihi“ i niskošumni neprekidni režim rada sa kontinualnim talasima sa modulacijom frekvencije (FMCW) koji omogućava neprestan rad sistema i pruža izuzetno veliki domet bez slepih zona, veliku pouzdanost i dostupnost podataka;

− integriše se sa automatskim identifikacionim sistemom (AIS) i pruža informaciju o brodovima,

− softver automatski upozorava operatere na bilo koje unapred definisane sumnjive aktivnosti.

bottom of page