ZAŠTITA KOPNENIH GRANICA 

vMSIS 2

VLATACOM Multi Sensor Imaging System 2 – Multisenzorski sistem za nadgledanje kompanije VLATACOM

vMSIS 2 nudi različite načine generisanja slika: elektro‑optičko/infracrveno multisenzorsko generisanje slika, generisanje slika sa visokim dinamičkim opsegom (HDR) i višestrukom ekspozicijom, kao i rešenja prilagođena potrebama klijenta. Softver za pretprocesiranje namenjen za filtriranje efekata vibracija i kiše predstavlja ključnu komponentu spoljnog sistema za nadzor sa velikim dometom.

 

Sistem vMSIS ima pan/tilt platformu i radi u proširenom temperaturnom opsegu, te je pogodan za integraciju u većini stacionarnih i prenosnih instalacija. Daljinsko upravljanje i nadzor omogućavaju podešavanje parametara senzora i algoritama za fuziju slika iz kontrolnog centra. vMSIS može da detektuje čoveka na udaljenosti do 5 km i danju i noću, a takođe i da izvede detaljniju analizu objekta sa ciljem prepoznavanja i identifikacije.