top of page

 ŠIFROVANJE I AUTENTIFIKACIJA 

vTRNG

VLATACOM True Random Number Generator - 

generator pravih slučajnih brojeva

vTRNG je generator slučajnih dugačkih binarnih sekvenci zasnovan na prirodnim procesima. Tako je svaka proizvedena sekvenca jedinstvena. Radi sprečavanja zloupotrebe uređaja, sekvenca se šifruje pre čuvanja na zaštićenoj memoriji uređaja. Slučajnost sekvenci je testirana skupom statističkih testova. Ukoliko je uslov slučajnosti sekvence zadovoljen, uređaj postavlja digitalni potpis, čime se njeno poreklo i kvalitet garantuju. Uređaj ima Ethernet interfejs, a sa klijentima komunicira putem IP‑mreže. Specijalni komunikacioni protokoli omogućavaju lako uspostavljanje redundantnih topologija sa više vTRNG.

vKDS

VLATACOM Key Distribution System - 

– sistem za distribuciju ključeva

vKDS predstavlja komponentu koja deluje uzajamno sa infrastrukturom javnog ključa i sistemom za generisanje simetričnih ključeva. Uređaj daje enkapsulirani ključ kao proizvod, koji pored sadržaja ključa nosi i sertifikate, te može da se koristi samo na uređaju na kom je generisan i to od strane ovlašćenog lica. S obzirom na to da je proces šifrovanja baziran na iskorišćenim ključevima, predloženo sigurnosno rešenje za informaciono‑komunikacioni sistem daje bazu za odgovarajuću upotrebu uređaja za šifrovanje teksta i fajlova, uređaja za šifrovanje glasa, uređaja za video‑konferencije, uređaja za šifrovanje linije za prenos i sigurnost celokupnog informacionog sistema.

vREBECCA

VLATACOM REliaBlE Communication ChAnnel - 

– pouzdani komunikacioni kanal

vREBECCA predstavlja uređaj za šifrovanje sistema za prenos digitalnih podataka velikog kapaciteta (do 2,5 Gbit/s), kao što su optičke mreže, digitalni radio‑relejni uređaji ili sistemi za inverzno multipleksiranje. Široka paleta interfejsa omogućava laku integraciju uređaja u nove ili postojeće sisteme za prenos.

vVE&3FA

VLATACOM Voice Encryption & Three-Factor Authentication Device - 

uređaj za šifrovanje glasa i trofaktornu autentifikaciju

vVE&3FA je kompaktni višenamenski uređaj predviđen za: 1) šifrovanje glasa preko bilo kog VoIP, javnog mobilnog ili fiksnog sistema za glasovnu komunikaciju i 2) trofaktornu proveru identiteta. Višefaktorna autentifikacija podrazumeva „nešto što korisnik ima“ (npr. smart‑karticu), „nešto što korisnik zna“ (npr. PIN) i „nešto što je sam korisnik“ (npr. otisak prsta).
 

vLAD-1

VLATACOM Login & Access Device - 

uređaj za autentifikaciju i kontrolu pristupa

Biometric Login Device_vLAD_Pic017(1).jp

vLAD‑1 je uređaj koji omogućava biometrijsko upravljanje pristupom logičkim resursima. Uređaj se koristi u sistema koji zahtevaju visok nivo sigurnosti procesa autentifikacije. Identitet korisnika sistema se proverava sledećim trima faktorima: „nešto što korisnik ima“ (npr. smart‑karticu), „nešto što korisnik zna“ (npr. PIN) i „nešto što je sam korisnik“ (npr. otisak prsta). Smart‑kartica sa tehnologijom Match-on-Card vrši poređenje uzorka i otiska prsta prisutne osobe, što znači da uzorak nije nikada izložen van kartice, a otisak prsta prisutne osobe nije nikada izložen van vLAD uređaja.

bottom of page