IZBORNI IZVEŠTAJI 

Komisija za izbor u zvanje istraživač pripravnik, odredjena na 35. sednici Naučnog veća, održanoj 5. decembra 2019. godine, podnosi NV sledeće izveštaje: