PRETHODNE GENERACIJE PROIZVODA 

vMSIS

VLATACOM Multi Sensor Imaging System -– Multisenzorski sistem za nadgledanje kompanije VLATACOM

Jedinstveni sistem za praćenje i nadzor:

− različiti senzori za formiranje slike,

− fuzija slika na osnovu digitalnih nekompresovanih izlaza senzora,

− pretprocesiranje u cilju filtriranja efekata vibracija i kiše,

− pogodan za upotrebu na otvorenom, širok temperaturni dijapazon,

− integrisana pan/tilt platforma,

− pogodan za stacionarne i mobilne instalacije,

− mogućnost upravljanja i praćenja na daljinu.

vDR-1

VLATACOM Stationary Document Reader 1 – Stacionarni čitač dokumenata kompanije VLATACOM 1

Uređaj vDR-1 je pažljivo dizajniran u cilju ispunjenja na globalnom nivou sve izraženije potrebe – potrebe za automatizovanim, pouzdanim i sigurnim očitavanjem i proverom putnih i identifikacionih dokumenata. vDR-1 predstavlja rešenje utemeljeno na principu „sve u jednom“, namenjeno za proveru pasoša, viza i identifikacionih dokumenata kao što su lične karte i vozačke dozvole.

 

Uz pomoć naprednih softverskih komponenti, uređaj proverava nekoliko optičkih i digitalnih sigurnosnih funkcija, čita mašinski čitljive podatke odštampane na dokumentu i one sačuvane na čipu, te omogućava biometrijsku proveru identiteta.

vDR-H

VLATACOM Document Reader Handheld – Ručni čitač dokumenata kompanije VLATACOM

Portfolio proizvoda za proveru identiteta kompanije Vlatacom sadrži i ručni uređaj za proveru mašinski čitljivih identifikacionih kartica, elektronskih pasoša i viza, kao i za biometrijsku proveru vlasnika dokumenta. Ovaj uređaj se može koristiti kao samostalna jedinica ili se može bežično povezati sa sistemom za kontrolu ulaznih granica na nivou države. Uz pomoć ove tehnologije, provera identiteta i putnih dokumenata može brzo i pouzdano da se izvrši i u autobusima i vozovima. Službenici granične kontrole mogu izvršiti proveru identiteta i pre dolaska putnika do samog kontrolnog punkta. Ovi uređaji se takođe mogu koristiti prilikom rutinskih saobraćajnih kontrola za proveru identiteta osoba koje imaju mašinski čitljive identifikacione dokumente.