17.11.2018

Predsedavajući ECOBANK-Pan African Bank-a, gospodin Leonard Sony, u poseti Institutu Vlatacom od 17-20. oktobra 2018.