top of page

 KOMPONENTE BEZBEDNOG GRADA 

vANPR_NOBG

ANPR kamera u kućištu

vANPR-Software

Snimak dobijen sa uređaja ANPR

vANPR_Distribution_Box

Montirani ANPR i razvodna kutija

vANPR_Installed

Montirani ANPR

vANPR

VLATACOM Automated Number Plate Recognition– Sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica kompanije VLATACOM

Sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica kompanije Vlatacom vANPR koristi optičko prepoznavanje karaktera (OCR) u cilju čitanja alfa-numeričkih nizova na registarskim tablicama vozila koja miruju ili su u pokretu. Zahvaljujući infracrvenom osvetljenju, sistem može da prepozna registarske tablice vozila koja se kreću brzinom do 180 km/h u svim vremenskim uslovima (ukoliko je tablica vidljiva), danju i noću i sa standardne daljine od 20 m.

vMANPR
vMANPR_2_NoBG

Spoljašnjost vozila s kamerama montiranim na krovu

vMANPR-INTERIOR

Interijer vozila sa softverom instaliranim na izdržljivom laptopu

vMANPR-TRUNK-PC

Pametna jedinica za obradu smeštena u prtljažniku

VLATACOM Mobile Automated Number Plate Recognition – Prenosni sistem za automatsko prepoznavanje registarskih tablica kompanije VLATACOM

Provera registarskih tablica je jedan od osnovnih zadataka službenika patrolne policije. Napredne tehnologije danas mogu biti od velike pomoći službenicima policije u procesu provere registarskih tablica. Tehnologija automatskog prepoznavanja registarskih tablica (ANPR) automatizuje ključni proces koji je tradicionalno prepušten interakciji između službenika policije na terenu i policijskog dispečera u operativno‑komunikacijskom centru. Službenici policije ne moraju više da prenose broj registarske tablice dispečerima preko policijskih radio‑veza ili da ga ukucavaju u mobilne terminale za unos podataka radi provere tablice u različitim bazama podataka.

vIPC_NOBG

Kamera bez kućišta

VIPC-3M1_1_Outdoor

Kamera u kućištu namenjenom za montažu na otvorenom

VIPC-Footage

Slika sa kamere u noćnim uslovima

vCAM VIPC-3M1

VLATACOM Multi-purpose IP Camera – Višenamenska IP-kamera kompanije VLATACOM

vCAM je serija proizvoda IP‑kamera opšte namene kompanije VLATACOM. Model VIPC-3M1 predstavlja kompaktnu kameru dizajniranu za primenu na otvorenim i u zatvorenim prostorima. Njena glavna funkcija je beleženje slika situacije, njihovo konvertovanje u video-sadržaj ili niz slika i slanje kroz odabrane telekomunikacione mreže i/ili čuvanje u lokalnoj memoriji (na SD-kartici).

TETRA

Terrestrial Trunked Radio - Komunikacioni sistem TETRA 

TETRA predstavlja upravljani digitalni ćelijski komunikacioni sistem koji su osmislile evropske organizacije i servisi zaduženi za javnu bezbednost u cilju stvaranja jedinstvene platforme za svoje deljene komunikacije. S tehnološke tačke gledišta, TETRA je slična javnim kopnenim mobilnim sistemima (npr. GSM), međutim, specijalizovana je za određene svrhe. Zbog velike prilagodljivosti sistema, korisnici sistema TETRA su različiti: državni servisi i ministarstva, elektroenergetske kompanije, saobraćajna i naftna industrija, preduzeća komunalnih usluga i dr.

bottom of page