1.10.2018.

Saradnja Univerziteta u Beogradu i Instituta Vlatacom u okviru doktorskih studija

Veće za studije pri Univerziteta u Beogradu donelo je odluku da se, na inicijativu Instituta Vlatacom, na doktorskim studijama, smer Inteligentni sistemi, uvedu četiri nova predmeta:

1. Duboke neuralne mreže (nastavnik Miloš Stanković),

2. Kriptologija (nastavnik Miodrag Živković),

3. Inteligentna obrada i prepoznavanje signala (nastavnik Srđan Stanković) i

4. Inteligentno upravljanje (nastavnik Srđan Stanković).

 

Predviđeno je da saradnici na ovim predmetima budu dr Dragana Perić, Dr Miroslav Perić, Dr Miljan Vučetić i Dr Zoran Banjac, nosioci naučnih zvanja iz Instituta. Na ovaj način je stvorena baza za doktorske studije koje bi bile direktno povezane sa istraživačkim zadacima proizišlim iz projekata Instituta.