top of page

 AKTIVNOSTI NAUČNOG VEĆA 
  2015 - 2018 

​12.12.2018. Prezentacija saradnika Instituta – značajni sajmovi i izložbe. 

29.08.2018. Predavanje na temu: „Machine learning and its applications“, dr Oge Marques, Florida Atlantic University, U.S.A.

05.07.2018. Predavanje na temu: „Advanced Algorithms for Video Processing“, kolege: Branka Stojanović, Nataša Vlahović, Miloš Stanković i Milan Stojanović.

31.05.2018. Prezentacija na sastanku Radne grupe za elektrooptičke sisteme , dr Aleksandar Sićović.

28.05.2018. Prezentacija predstavnika kompanije Phonexia, gospodin Mateja Sedlaček.

04.05.2018. Prezentaciju funkcionalnosti softverskog paketa LabVIEW, gost iz Egipta, gospodin Ahmed Abodorra.

13.04.2018. Predavanje na temu: „Prepoznavanje registarskih tablica primenom konvolucionih neuronskih mreža“, dr Miljan Vučetić, naučni saradnik.

16.03.2018. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning - konvolucione neuralne mreže“, dr Branka Stojanović.

28.02.2018. Predavanje na temu: „GStreamer - programsko okruzenje za kreiranje multimedijalnih aplikacija“, kolega Aleksandar Simić.

23.02.2018. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning - rekurentne neuralne mreže“, dr Nemanja Ilić, naučni saradnik.

09.02.2018. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

26.01.2018. Predavanje na temu: „Traffic Violation Detection and Vehicle Identity Verification“, gosti sa Tehničkog

Univerziteta u Brnu Jakub Sohor i Jakub Španjhel.

18.12.2017. Predavanje na temu: „Overview of research of Graph@FIT research group of Faculty of Information Technology, Brno University of Technology, Czech Republic“, Dr. Ing. Pavel Zemčik.

11.12.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

01.12.2017. Prezentacija radova saradnika Instituta.

24.11.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

14.11.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

27.10.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

13.10.2017. Predavanje na temu: “Hardver novog uredjaja za šifrovanje govora”, I. Milojević, N. Latinović, S. Ćirković, N. Cvetićanin, D. Čoja i B. Keneški.

16.06.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

09.06.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

02.06.2017. Prezentacija radova saradnika Instituta Vlatacom za međunarodnu konferenciju IcETRAN 2017 godine.

19.05.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

12.05.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.

05.05.2017. Kurs na temu: „Neural networks and deep learning“, prof. dr Srđan Stanković.  

28.04.2017. Prezentacija sa konferencije SPIE Defense + Commercial sensing, Anaheim 2017.

22.12.2016. Predavanje na temu: “Radiometry & Photometry Fundamentals”, dr Branko Livada.

05.12.2016. Predavanje: „Određivanja brzine i dimenzija vozila monokularnom kamerom“ prof. Adam Herout, Jakob Sochor, dipl. ing., Brno University of Tehnology i „Prepoznavanje modela vozila pomoću neuralnih mreža“, Adriano Mercarini, Tattile, Brescia.

25.11.2016. Prezentacija rezultata projekata i povratne informacije sa nedavnih sajmova i konferencija na kojima su ušešće uzeli saradnici Instituta.

18.11.2016. Prezentacija radova saradnika Instituta Vlatacom za 24. Telekomunikacioni forum Telfor 2016.

27.10.2016. Prezentacija radova saradnika Instituta Vlatacom koji su učestvovali na Međunardnoj naučnoj konferenciji OTEH 2016.

13.09.2016. Trening/kurs na temu: “Primena FPGA tehnologija za umrežavanje, kriptografiju, obradu video signala i softverski definisani radio”, dr Miroslav Perić.

07.09.2016. Prezentacija aktivnosti na projektu iARTIST, dr Aleksej Makarov.

06.09.2016. Prezentacija prozvoda i rešenja iz portfolia internacionalne kompanije RFEL.

15.07.2016. Prezentacija posete kompanijama RFEL i Leonardo/Selex, dr Dragana Perić.

04.07.2016. Predavanje na temu: “IDS sistemi (Intrusion Detection Systems)“, prof. dr Slobodan Petrović.

01.07.2016. Prezentacija: “Pregled rešenja potencijalno interesantnih za Vlatacom prikazanih na sajmovima: Embedded World 2016, ISS World 2016 i Eurosatory 2016”.

20.06.2016. Prezentovanje radova sa naučnih konferencija.

17.06.2016. Predavanje na temu: „Internet of Things (IoT)“, dr Srđan Krčo.

08.06.2016. Predavanje na temu: “Industry/University Collaboration in Creating Innovative Multimedia Technologies”, prof. dr Borko Furht, Florida Atlantic University.

07.06.2016. Predavanje predstavnika kompanije RTCom.

03.06.2016. Predavanje predstavnika kompanije Semi Conductor Devices (SCD).

02.06.2016. Tribina na kojoj su izloženi radovi sa ETRAN konferencije.

13.05.2016. Tribina na temu: “Problemi i načini rešavanja video stabilizacije u realnom vremenu na komleksnim mutisenzorskim sistemima”.

06.05.2016. Predavanje gostiju iz Oxworda: „Digital Cameras: What next“, Bhaskar Choubey.  

27.04.2016. Predavanje na temu: “Prikaz SPIE Defense + Commercial Sensing 2016”.

03.03.2016. Predavanje na temu “Embeded World 2016 - pregled rešenja potencijalno značajnih za Vlatacom”.

12.11.2015. Prezentacija radova saradnika Instituta.

10.09.2015. SEMINAR na temu: "Laboratory Environment for Verification of Protected Multi Gigabit Transmission Systems".

bottom of page