top of page

 ČLANOVI NAUČNOG VEĆA 

Viši Naučni saradnik, predsednik: Dragana Perić

Viši naučni saradnik, zamenik predsednika: Miljan Vučetić

Naučni saradnik, sekretar: Ilija Popadić

Redovni profesor, Milorad Obradović
Redovni profesor, Milan Milosavljević

Viši naučni saradnik: Miroslav Perić

Viši naučni saradnik: Vladimir Orlić

Naučni saradnik: Snežana Puzović

Viši naučni saradnik: Zoran Banjac

Naučni saradnik: Srećko Nijemčević

Naučni saradnik: Nikola Lekić

Naučni saradnik: Zdravko Popović

Naučni saradnik: Boško Božilović

Naučni saradnik: Aleksej Makarov

Naučni saradnik: Tomislav Unkašević

Naučni saradnik: Nikola Stojković

Naučni saradnik: Nataša Vlahovicć

bottom of page