ČLANOVI NAUČNOG VEĆA 

Predsednik: Srđan Stanković, professor emeritus

Redovni profesor: Milorad Obradović

Viši Naučni saradnik, zamenica predsednika: Dragana Perić

Naučni saradnik: Miroslav Perić

Naučni saradnik: Vladimir Orlić

Naučni saradnik: Snežana Puzovic

Naučni saradnik: Branko Livada

Naučni saradnik, sekretar: Miljan Vučetić

Naučni saradnik: Zoran Banjac

Naučni saradnik: Ilija Popadić

Naučni saradnik: Nikola Lekić

Naučni saradnik: Srećko Nijemčević