ČLANOVI NAUČNOG VEĆA 

Viši Naučni saradnik, predsednik: Dragana Perić

Viši naučni saradnik, zamenik predsednika: Miljan Vučetić

Viši naučni saradnik: Miroslav Perić

Naučni saradnik: Vladimir Orlić

Naučni saradnik: Snežana Puzovic

Naučni saradnik: Branko Livada

Naučni saradnik: Zoran Banjac

Naučni saradnik, sekretar: Ilija Popadić

Naučni saradnik: Srećko Nijemčević

Naučni saradnik: Nikola Lekić

Naučni saradnik: Zdravko Popović

Naučni saradnik: Boško Božilović

Naučni saradnik: Aleksej Makarov

Naučni saradnik: Tomislav Unkašević

Naučni saradnik: Nikola Stojković