top of page

 ČLANOVI NAUČNOG VEĆA 

Viši naučni saradnik, predsednik: Dragana Perić

Viši naučni saradnik, zamenik predsednika: Miljan Vučetić

Viši naučni saradnik, sekretar: Ilija Popadić

Redovni profesor, Milorad Obradović
Redovni profesor, Milan Milosavljević

Viši naučni saradnik: Miroslav Perić

Naučni saradnik: Snežana Puzović

Viši naučni saradnik: Zoran Banjac

Naučni saradnik: Nikola Lekić

Naučni saradnik: Boško Božilović

Naučni saradnik: Tomislav Unkašević

Naučni saradnik: Nikola Stojković

Naučni saradnik: Nataša Vlahovicć

bottom of page