ČLANOVI NAUČNOG VEĆA 

Viši Naučni saradnik, predsednik: Dragana Perić

Naučni saradnik: Miroslav Perić

Naučni saradnik: Vladimir Orlić

Naučni saradnik: Snežana Puzovic

Naučni saradnik: Branko Livada

Naučni saradnik, zamenik predsednika: Miljan Vučetić

Naučni saradnik: Zoran Banjac

Naučni saradnik, sekretar: Ilija Popadić

Naučni saradnik: Srećko Nijemčević

Naučni saradnik: Nikola Lekić

Naučni saradnik: Zdravko Popović