top of page

 AKTIVNOSTI NAUČNOG VEĆA 

Aktivnosti naučnog veća 2023

15.12.2023. - Predavanje na temu: „Detekcija i klasifikacija smetnji na Range Doppler mapama izahorizontnih radara sa površinskim prostiranjem talasa“, Tamara Parojčić, prof. dr Miljan Vučetić.

30.11.2023. - Predavanje na temu: „Visokorezoluciona primarna obrada signala kod izahorizontnih (OTHR) radara iz razvoja Instituta Vlatacom“, Dragan Golubović.

06.11.2023. - Predavanje na temu: „Izveštaj o poseti sajmu Gitex Global 2023“, Prof. dr Miljan Vučetić, dr Ilija Popadić i Stefan Stanković.

25.07.2023. - Predavanje na temu: „ELEKTRONSKA BIOLOGIJA - OSNOVNI PRINCIPI I PRIMENA“, Dr Veljko Veljković, Naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke "Vinča".

01.06.2023. - Predavanje na temu: „Izveštaj sa konferencije SPIE DCS 2023“, dr Ilija Popadić.

15.12.2023. - Predavanje na temu: „Detekcija i klasifikacija smetnji na Range Doppler mapama izahorizontnih radara sa površinskim prostiranjem talasa“, Tamara Parojčić, prof. dr Miljan Vučetić.

30.11.2023. - Predavanje na temu: „Visokorezoluciona primarna obrada signala kod izahorizontnih (OTHR) radara iz razvoja Instituta Vlatacom“, Dragan Golubović.

06.11.2023. - Predavanje na temu: „Izveštaj o poseti sajmu Gitex Global 2023“, Prof. dr Miljan Vučetić, dr Ilija Popadić i Stefan Stanković.

25.07.2023. - Predavanje na temu: „ELEKTRONSKA BIOLOGIJA - OSNOVNI PRINCIPI I PRIMENA“, Dr Veljko Veljković, Naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke "Vinča".

01.06.2023. - Predavanje na temu: „Izveštaj sa konferencije SPIE DCS 2023“, dr Ilija Popadić.

20.04.2023. - Predavanje na temu: „Izveštaj sa sajma Embedded World 2023“, Nenad Gajić, Ana Savić, Nikola Petrović, Igor Beracka, Nikola Vulinović, Isidora Agatonović i Branislav Vukasović.

09.03.2023. - Predavanje na temu: „ORAO platforma“, dr Zdravko Popović.

07.03.2023. - Predavanje na temu: „IRay Thermal Defence and Surveillance (selected products)“, Kompanija InfiRay.

11.01.2023. - Predavanje na temu: „Bezbednost u radu sa laserima“, dr Branko Livada. - Predavanje na temu: „Izveštaj sa sajma Embedded World 2023“, Nenad Gajić, Ana Savić, Nikola Petrović, Igor Beracka, Nikola Vulinović, Isidora Agatonović i Branislav Vukasović.

09.03.2023. - Predavanje na temu: „ORAO platforma“, dr Zdravko Popović.

07.03.2023. - Predavanje na temu: „IRay Thermal Defence and Surveillance (selected products)“, Kompanija InfiRay.

11.01.2023. - Predavanje na temu: „Bezbednost u radu sa laserima“, dr Branko Livada.

bottom of page